ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ހަނިމާދޫ

ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރަން ފަށައިފި

ހދ. ހަނިމާދޫގެ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިދިޔަ މަހު ފެށި އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު، ކޮވިޑް-19 އިގެ ސަބަބުން އެ ރަށަށް ގެންދަން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަނިމާދޫގެ މި މަޝްރޫއުގައި 53،523 ކިއުބިކް މީޓަރު ހިއްކާ، 270 މީޓަރުގެ ބޭރު ތޮއްޓެއްލާނެ އެވެ. އަދި 90 މީޓަރުގެ އެއްގަމު ތޮށްޓެއް ލުމާއެކު 50 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމެންޓް ޖަހާނެ އެވެ.

އަދި 1000 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ތާރު އެޅުމާއި މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރާ މި ޕްރޮޖެކްޓް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ 10 މަސް ދުވަސްތެރޭ ނިންމާ ހަވާލު ކުރަން 57.1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.