ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް

ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ރޭގަނޑު 10 އަށް

މާދަމާއިން ފެށިގެން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ރޭގަނޑު 10:00 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން މާލެ ސަަރަހައްދުގައި ދެމުން އަަންނަ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ރޭގަނޑު 11:00 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ. ނަމަވެސް މާދަމާއިން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންއަށްދޭ ލުއިތަކާއެކު އެ ވަގުތު ވަނީ ރޭގަނޑު 10:00 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ޓެގް ޓީމުން ބުނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ހެނދުނު 5:00 ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00 އާއި ހަމައަށް ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށާ އޭގެ ފަހުން މަގުމަތީ އުޅެވޭނީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ އެ ވަގުތުތަކުގައި ކަމަށް ޓެގް ޓީމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މާދަމާއިން ފެށިގެން ޓޭކް އަވޭގެ ހިދުމަތްވެސް ދެވޭނެ އެވެ.

ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ކެފޭތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދިނުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ.

Message by Ministry Of Health