ހަބަރު

ޝިޔާމަށް އަނިޔާވި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށަނީ

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމަށް އަނިޔާވި މައްސަލަ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ސުލޫކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވި އެވެ. އޭގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޝިޔާމަށް އަނިޔާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ހޯދައި ސުލޫކް ކޮމިޓީން ތަހުގީގެއް ކޮށްދިނުމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެ ސިޓީފުޅު ދިރާސާ ކުރަން މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:30 އަށް އެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ވަނީ ތަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ހިނގައިދިޔަ އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޝިޔާމަށް އަނިޔާވި ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ. އެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޝިޔާމަށް އަނިޔާވި މައްސަލަ ފުލުހަށް ވެސް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މައްސަލަ ބަލަން ވެސް ފަށައިފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ބައްލަވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ އެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން މިނިސްޓަރަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ނަން އިއްވުމުން ތަޅުމަށް ނެރުމަށް އޮންނަނީ ސާޖެންޓް އޮފް އާމްސް މެދުވެރިކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންތަކެއް ވެގެން ޝިޔާމް ނެރުމުން، އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ވެސް ހިފާލަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ފާޑުކިއުންތައް އެމްޑީޕީއަށާއި ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުވެފައިވެ އެވެ.