ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް-19 އިގެ މަރުތައް

ރޭ މަރުވި މީހާ ހަފުތާއެއް ކުރިން ކޮވިޑް ޓެސްޓް ކޮށްދޭން އެދުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލީގައި ރޭ މަރުވި 52 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ހުން ގަދަވެގެން އޭޑީކޭ އިން ފަރުވާ ހޯދަން ގޮސް އެ ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކޮށްދޭން އެދުނު ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

އެ އަންހެން މިހާގެ ކޮއްކޮއަކު ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އެ ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ލިޔެފަ އެވެ. އެ ޕޯސްޓް ކުރަން ޖެހުނީ އޭނާގެ ދައްތަގެ މަރާ ގުޅިގެން އާއިލާ މީހުންނާއި އެކުވެރިންނާއި ބައެއް ނޫސްތަކުން ވެސް ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ސުވާލު އުފައްދާފައިވާތީ ކަމަށް ލިޔެފައިވެ އެވެ.

މީގެ ހަފްތާ އެއް ކުރިން ދައްތަ ވަރަށް ގަދަ ހުމެއް އައިސްގެން އޭޑީކޭއަށް ދެއްކުމުން ޔޫރިން އިންފެކްޝަނެއް ކަމައް ބުނެ އެންޓިބަޔޮޓިކް ދީފައި ގެޔައް ފޮނުވާލީ ކަމަށް ކޮއްކޮ ލިޔެފައިވެ އެވެ. ގެއަށް ފޮނުވާލީ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކޮށްދޭން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެދުމުން ވެސް އެ ކަން ކޮށްނުދީ ކަމަށް ޕޯސްޓުގައިވެ އެވެ.

"ދައްތައަކީ ހައި ރިސްކް މީހެއްކަން އެންމެ ބޮޑަށް އެނގޭނީ ވެސް އޭޑީކޭއަށް، ހުން ރަނގަޅު ނުވެ ނޭވާ ލުމަށް ދަތިވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދިޔަތާ މާ އިރު ތަކެއް ނުވެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމާއި ވެންޓިލޭޓަރަށް ލާން އުޅެނިކޮށް ވިންދު ނުލިބޭ ކަމާއި ނިޔާ ވުމާއި ދެމެދު މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގާ،" ކޮއްކޮގެ ޕޯސްޓުގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާގެ ދައްތައަށް ފަރުވާ ނުހޯދާ ކަމައް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މި ކަމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްގެން ދައްތައަށް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޕޯސްޓުގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ. "އިންސާފު ނުލިބޭ ދުނިޔެއެއްގައި" އޭޑީކޭއަށް ވެސް އިނގިލި ދިއްކުރަން އާއިލާއިން ނޭދޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި ކަމާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭއިން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއަށް ނޭވާލާން އުނދަގޫވާތީ އިއްޔެ ހަވީރު 4:40 ހާއިރު އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސްއަށް ދައްކާފައިވެ އެވެ. އަދި އެ އަންހެން މީހާއަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވީ ރޭ 11:20 ގައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެ އެވެ.

Message by Ministry Of Health