ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކޮވިޑް-19: ދެން ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

Aug 8, 2020
5

ކޮވިޑް-19 އިގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އާންމު ސިއްހަތުގެ ކަންކަން ހިންގަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި މިހާރު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ގޮތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އާންމު ސިއްހަތުގެ ކަންކަން ހިންގަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި މިހާރު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްވާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައްް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމެޓީގެ އިދާރީ މޭޒުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެކަން ދިރާސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އިސްވެރިންނާއި ހެލްތް އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލް ކުރުމަށް ކޮމެޓީން ފާސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އިގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އާންމު ސިއްހަތުގެ ކަންކަން ހިންގަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި މިހާރު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ގޮތަކާމެދު ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާއި އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާންމުންނަށް ހިޔާލު ފޮނުވުމުގެ ސުންގަނޑިއަކީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅެއްގެ އިޝާރާތް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އެ ބައްޔަށް މީހުން ދަނީ ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާ އިގްތިސާދީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމުގައި ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.