ބަނދަރު ޕްރޮޖެކްޓް

ދެ ރަށެއްގެ ބަނދަރު އަޕްޑޭޓް ދީފި

Oct 22, 2020

ދެ ރަށެއްގެ ބަނދަރު މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތުގެ އަޕްޑޭޓްތައް އެ މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީން ދީފި އެވެ

މިއަދު އަޕްޑޭޓްކޮށްދީފައި ވަނީ ށ. ކޮމަންޑޫ ބަނދަރާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތެވެ.

ކޮމަންޑޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގައި 89 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ބުނިއިރު މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ޕޭވްމަންޓް ސަރަޙައްދުގައި ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ 50 ޕަސެންޓާއި ޕޭވްމަންޓް ސަރަޙައްދުގައި ކާބް ލައިން އެޅުމުގެ 79 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުން ނުނިމި އޮތީ ދެ ޕަސެންޓެވެ. އެ ރަށުގައި ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 30 ޕަސެންޓް ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެމްޓީސީސީން މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮންމެވެސް ދެ ރަށެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލްތައް ޕަސެންޓޭޖުން އާންމު ކުރެ އެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން އަލަށް ފަށައިގެން އުޅޭ ކަމެކެވެ.