ހަބަރު

އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ވަދެވެނީ ފުލުހުން ހުއްދަދޭ ބަޔަކަށް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އޮފީސް މިވަގުތު ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި އެ އޮފީހަށް ވަދެވޭނީ ވަނުމަށް ފުލުހުން ހުއްދަދޭ ބަޔަަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީ ގެންދިޔައީ މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސިފައިންނާ ފުލުހުން ވެލާނޭގައި ހުންނަ އެ އޮފީހަށް ވަދެ ބަލައި ފާސް ކުރުމަށް ފަހު ބައެއް ތަކެތި ވެސް އެ އޮފީހުން ގެންދިއުމަށްފަހު އެވެ. އެ އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ފުލުހުން ގެންދަނީ އެ އޮފީސް ކައިރީފައި ފޯރިވެސް މަރަމުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން މިއަދު ހެނދުނު އޮފީހަށް ދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް އޮފީހަށް ވަދެވޭ ގޮތް ނުވުމުން މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ގެއަށްދިޔައީ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބަންދު ކުރި އިރު އެ އޮފީސް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ދިރިއުޅުއްވާ ހ. ހިޔާކޯޅީގައި ފޯނު އަޑު އަހާ އަލާތްތަކާއި މީހުންގެ އީމެއިލް ހެކްކޮށް ރައްކާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހުރި ކަމަށް އެގެ ވެސް ވަނީ ބަލައި ފާސްކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު މިއަދު އޭނާ ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރު ކުރެ އެވެ.