ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރި ޒަހަމްވެއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ލޮލުގައި ބުޅިއެއް އެޅި އެ މީހާ ޒަހާމްވެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެމްޑީއފުން ބުނީ ގއ. މާމެންދުއަށް ނިސްބާތްވާ އެ ރަށު "ކޯމަސް" ދޯނީގެ އެ އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ އެކަފަރު ބޭރުގައި މަސް ބާނަން އުޅުމުގެ ތެރޭ ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ލޮލުގައި ބުޅިއެއް އެޅި ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހާއަކީ 36 އަހަރު މީހެއް ކަމަށެވެ.

ލޯ ޒަހަމްވި އެ މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސިފައިންގެ އެހީގައި މިހާރު ވަނީ އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފަ އެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މަހަށް ނުކުމެ އުޅޭ ދޯނި ފަހަރުގައި މީހުންގެ ލޮލުގައި ބުޅި އެޅި ބޮޑެތި ޒަހަމްތައް ވުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.