ބަނދަރު ޕްރޮޖެކްޓް

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ރ. މަޑުއްވަރީ ދެކުނު ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އެމްޓީސީސީން ދީފި އެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަޑުއްވަރީ އެއްގަމު ތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފެށިފައިވާކަމަށެވެ.

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 72،800 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 566 މީޓަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި ލުމާއި، 411 މީޓަރުގެ ބޭރު ތޮށިލުމާއި 135 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ނެރު ބައްތި އާއި މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި، 2،825 އަކަ މީޓަރުގެ ޕޭވްމަންޓް ހެދުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ ފަރާތުން އެ އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރި އަށްގެން ދާ އެ މަޝްރޫއަކީ 68.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫ އެކެވެ.