ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ފަސް މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ނެރަށް އަރައިފި

ފަސް މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިއަ ދޯންޏެއް ނެރަކަށް އަރައިގެން، އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކަތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މުދާ އުފުލާ އެ ދޯނި އުރުނީ ގއ. ދެއްވަދޫ ނެރުގެ އިރުމަތީ ފައިކަށްޓަށް ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެ ހާދިސާ ގެ ރިޕޯޓް މިއަދު ހެނދުނު ލިބިފައިވާއިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުން މިހާރު އެހީތެރިވަމުން ދާކަމަށެވެ.

އިއްޔެއާ މިއަދުވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެފައިވާއިރު، ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި އެވެ.