މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

އިންޑިއާ މީހަކު މިސްކިތަކަށް ވަދެ ދިވެއްސަކާ މާރާމާރީ ހިންގައިފި

އިންޑިއާގެ މީހަކު މާލޭ ސިޓީގެ ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި އިން ދޮށީ އުމުރުގެ ދިވެއްސަކު މިސްކިތުން ނެރެން މަސައްކަތްކޮށް އެ މީހާގެ ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން މީޑީއާއަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕެއްގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންތަކެއް ސުވާލު ކުރަން ފެށުމުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ އާޒީޒާ މިސްކިތުގައި ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގައިން ނުބައި ވަހެއް ދުވާ ކަމަށް ބުނެ، އިންޑިއާ މީހަކު އެ މުސްކުޅި މީހާ މިސްކިތުން ނެރެން މަސައްކަތްކޮށް މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރު ކުރި ކަމަށް ނުބުނެ ފުލުހުން ބުނީ "އިންޑިއާ މީހާ މިވަގުތު ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި" ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަމުން ދާނެ ކަމަށް ބުނި އިރު އިންޑިއާގެ އެ މީހާއަކީ ކީއްކުރަން އެ މިސްކިތަށް އެެރި މީހެއް ކަމެއް ވެސް ސާފު ކޮށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މާރާމާރީ ހިންގި އިންޑިއާގެ އެ މީހާއަކީ މަސްތުވެގެން ގޮސް މިސްކިތަށް އެރި މީހެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އިންޑިއާ މީހުންގެ ފަރާތުން ތަފާތު ގިނަ ހާދިސާތައް ފެންމަތިވަމުން ދެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީހުންގެ ރޭޕްކޮށް އިއްފަތް ފޭރުމާއި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ހިލާފު ކަންކަން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ މީހުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޖަވާބު ދިނުން ދިވެހި ފުލުހުން ލަސް ކުރާއިރު ގިނަ މައްސަަލަތަކުގެ ހަގީގަތް ސާފުވުމުގެ ކުރީން އެ މީހާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރާ އިންޑިއާ ދެމެދު ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮވެ އެވެ. އަދި 1.3 ބިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އިންޑިއާ ވެސް އެންމެ މުހިންމު ގައުމަކަށް ބަލައިގެން އުޅެނީ ފަސް ލައްކައެއްހާ މީހުންގެ އުޅޭ ރާއްޖެ އެވެ.