މަރު

ބިއްލޫރި ޕެލެޓް ދަށުވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

Jan 16, 2021
11

އެމްޕީއެލްގައި ބިއްލޫރި ޕެލެޓެއް ދަށުވެ ޒަހަމްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެެމުން ދަނިކޮށް މަރުވީ ނ. ލަންދޫ، ފޭރުގަސްދޮށުގޭ، އަބްދުﷲ އާސިމް 27، އެވެ.

އާސިމް މީހާ މަރުވީ ރޭ ފަތިހު 5:40 ހާއިރު އެވެ. އޭނާއަކީ އެ ހާދިސާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޒަހަމްވި މީހާ އެވެ.

އޭނާ ބިއްލޫރި ޕެލެޓްގެ ދަށުވެ ޒަހަމްވީ މި މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަ އެވެ. އޭނާ ތާށިވީ ކޮންޓެއިނަރުގެ ބިތާއި ބިއްލޫރިތަކާ ދެމެދު އެވެ. ބިއްލޫރި ޕެލެޓް ވެއްޓުނީ އޭނާގެ މޭމައްޗަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެ އެތެރެހައްޓާއެކު ގިނަ އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ. އެ ގޮތުން އެތެރެހައްޓަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ލޭ ފޭދި އަތުގެ އުޅަނބޮއްޓާއި ކުޑަހުޅާއި ފައިގެ އުކުޅުވަޅު ބިންދައިގެން ގޮސް މައިބަދަޔަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ބިއްލޫރި ޕެލެޓްގެ ދަށުވެ ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު އޭނާ މަރުވި އިރު އޭނާއާއެކު ބިއްލޫރި ޕެލެޓް ކޮންޓޭނަރުން ނެރެން ފޯކް ލިފްޓްގައި ސައްކަތް ކުރީ އިތުރު ދެ މީހެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ބޮޑު ކޮށް ޒަހަމްވެ ތިން ވަނަ މީހާއަށް ވެސް ކުދި އަނިޔާތައް ލިބުނެވެ.

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް ހިނގުން ރާއްޖޭގައި އާންމު ކަމަކަށްވެފައިވާއިރު އެމްޕީއެލްގައި މިފަދަ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް ރާއްޖޭގައި ގިނަ އެވެ.