ހަބަރު

ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރަކު ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް

Jan 20, 2021
5

ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ރަށުގެ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރެއް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް އެ ރަށުގައި ވަނީ ހޫނުވެފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އެފަދަ މައްސަލައެއް އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ރަށު ތެރޭގައި ދެކެވެމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.