ބިދޭސީން

މާރާމާރީ ހިންގި ދެ ބިދޭސީއަކާއި ކުއްޖަކާ ބެހުނު ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

Jan 24, 2021
2

މާރާރީއެއް ހިންގި ދެ ބިދޭސީއަކާއި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ބިދޭސީއަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އިދާރާގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މާރާމާރީ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެއީ ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ބޮކިލް ހޮަސައިން އާއި އެ ގައުމުގެ މުހަމަދުލް ހަސަން ކަމަށެވެ.

އެ ދެ މީހުނަށް ވެސް ތުހުމަތު ވަނީ މާރާމާރީ ހިންގުމެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަމުން އަންނަ އަނެއް މީހާއަކީ ވެސް ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެކެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމީހާއަކީ އެމް ޑީ އިދްރީސް ކިޔާ މީހެކެވެ.