ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ހިތަދޫ ނެރަށް ދޯންޏެއް އުރިއްޖެ

ސ. ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރުމައްޗަށް ދޯންޏެއް އުރިއްޖެ އެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އައްޑޫ ހިތަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ "ކޯމަސް" ދޯނި އެ ރަށުގެ ނެރުމައްޗަށް އަރައި އުރިފައި ވަނީ ހަތަރު މީހުންނާ އެކު ފަރު މަސްވެރި ކަމަށް ނުކުމެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:30 އެހާކަންހާއިރު ހިނގި އެ ހާދިސާއަށް ފަހު ސިފައިންގެ ޑައިވަރުން ގޮސް ދޯނި ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުރުނު ކޯމަހުގައި ތިބީ ތިން ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީއެކެވެ.