އަލިފާން

ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ ފަޅުވެރިޔަކު ފިހިއްޖެ

ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ފަޅުވެރިޔަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

އަލިފާން ރޯވީ ގދ. މަޑަވެލި ބޭރުން ބޮއި- މަސްކަނދުފަތި ކައިރިން މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ "ކުރިމަގު" ދޯނީގަ އެވެ.

އަލިފާނުގެ އެ ހާދިސާގެ ތެރޭގައި އެ ދޯނީގެ ފަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން 53 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އަތް ވަނީ ފިހިފަ އެވެ. އޭނާގެ ހާލު ދެރަވުމުން ސިފައިންގެ ކޯސްޓު ގާޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިއަދު މެންދުރު ފަހު 1:00 ޖަހާ އެހާކަން ހާއިރު ވަނީ ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަނީ ގެންގޮސް ސޮމަަދު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާން ދޭން ފަށާފަ އެވެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެމްއެންޑީއެފަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު މެނދުރު އެވެ.