ހަބަރު

އަތޮޅުތަކުގެ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބެކްއަޕް ޖެނެރޭޓަރު ބަހައްޓަނީ

އަތޮޅުތަކުގެ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބެކަޕް ޖެނެރޭޓަރު ބެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަރުކާރުން ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޔުޓިލިޓީ ހިދުމަތަށް އުފައްދާފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވި މި އެއްބަސްވުމަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދޭން ވި އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ފެނަކަ އިން ބުންޏެވެ.

ބެކަޕް ޖެނެރޭޓަރު ސިސްޓަމް ގާއިމު ކުރާނީ ގދ. ތިނަދޫ ޑރ. އަބްދުލް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގަ އެވެ.