ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް

ހުޅުމާލެ ޖަލުން ޕޮޒިޓިވްވީ އަދަދު 34 އަށް

ހުޅުމާލެ ޖަލުން އިތުރު ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖަލުން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 34 އަށް އަރައިފި އެވެ.

ޖަލުން ގައިދީއަކު ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެވެ. އެ ކޭސްއާ ގުޅިގެން 112 ސާމަޕަލް ނެގިއެވެ. 31 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވްވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން އިތުރު ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖަލުން ޕޮޒިޓިވްވީ އަދަދު ވަނީ 34 އަށް އަރާފައެވެ.

އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ބުނީ ޖަލު ކްލަސްޓާއާ ގުޅިގެން 70 ގައިދީއަކާއި 29 އޮފިސަރުން ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އިތުރު 102 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖަލުން ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖަލު ވަނީ ލޮންޑައުން ކޮށްފައެވެ.