ވިޔަފާރި

އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަނީ

Feb 14, 2021
1

އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއާލައިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މާޗް މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށާ ވިސްތާރާ އެއާލައިން އިން ދަތުރު ކުރާނީ ރާއްޖޭން މުމްބާއީ އަށެވެ.

މި އެއާލައިނުން ރާއްޖޭން މުމްބާއީއަށް ހަފުތާއަކު ތިން ފްލައިޓް ބާއްވާނެ އެވެ. މި އެއާލައިންގެ ޓިކެޓުގެ އަގުތައް އުޅެނީ ދެކޮޅަށް 227 ޑޮލަރާއި 243 ޑޮލަރާ ދެމެދުގަ އެވެ.

ވިސްތާރާ އެއާލައިނުން ދަނީ މިހާރު ވެސް 34 މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ދަތުރު ފަތުރު ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން "ޓްރެވަލް ބަބަލް" އެއް ހަދާފައިވެ އެވެ. މި ބަބަލްގެ ދަށުން އިންޑިއާގެ ގޯއެއާ އާއި އިންޑިއޯ ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ކުރެ އެވެ.