އަހުމަދު އުދައްޔު

ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އުދައްޔުގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފި

ވަރުގަދަ، ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއް ހިންގައި މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރާލި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަހުމަދު އުދައްޔުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ފުލުހުން ދެންމެ ބުނީ އުދައްޔުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަށިގަނޑު އެ ގައުމަށް ގެންދިޔައީ މިއަދު އެވެ. ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފަައިވަނީ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ކޮލެޖްގެ ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.

ގއ. މާމެންދޫގައި މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 11:00 ޖެހި އިރު ޒަހަމް ކޮށްލައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލީ އަހުމަދު އުދައްޔުގެ މަރުގެ ތުހުމަތަށް ތިން މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހި ތިން ފިރިހެނަކު ކަމަށެވެ. އެއީ 27 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރު އަދި 18 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މާމެންދޫ މަރާއި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ތަހުގީގު ފަށައި އެ ރަށަށް ޓީމެއްވެސް ފޮނުވާފަ އެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު ޝަރީފު އަހްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުދައްޔު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފަ އެވެ. އޭނާގެ ބުރަކައްޓަށް ވަޅީން ގިނަ ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ފުން ޒަހަމްތަކެއް އަދި އެއްތަނަކަށް އެތައް ފަހަރަކު ވަޅި ޖަހާފައި ވެއެވެ. މި މާރާމާރީގައި އުދައްޔުގެ ބޭބެވެސް ވަނީ ޒަހަމްކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅެވެ.

މިއީ މާރާމާރީތަކުގައި މީހުން މެރުމުގެ ސިލްސިލާތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައިސްފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ހިނގި ހާދިސާއެކެވެ.