ފައިނު

ކުޑަކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އުމުރުން ހަތަރު އަހަރު ކުޑަކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ރ. ފައިނުގައި ހިނގި މި ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ އަތިރިމަތީ ކުޅެން އުޅުނު ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މޫދު އަޑިން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާ ފެނުނީ ހޯދަމުންދާތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ފަހުން ކަމަށާ ފެނުނުއިރުވެސް ކުއްޖާ މަރުވެފައިވާ ކަމަަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުއްޖަކު މޫދު އަޑިން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. އެ ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއެވެ.