ދުންޔާ މައުމޫން

ސަރުކާރުގެ ޕަޕެޓަކަށް މުއިއްޒު ނުވާނެ، ގާބިލުވާނެ: ދުންޔާ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގާބިލު ކެންޑިޑޭޓަކީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަމަށް ވިދާޅުވެ މުއިއްޒުއަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިން ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށެވެ. މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ތިން ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަ ކުރެއެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެޕާޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ފޭދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މުއިއްޒުއަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާ ދުންޔާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާފަައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އިހުސާސްތައް އަޑުއަހާނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ މުއިއްޒު ކަމަަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ "ޕަޕެޓް"އަކަށް މުއިއްޒު ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުންޔާ ވިދާޅުވީ މުއިއްޒު އަކީ މާލެއަށް ދިމާވެފައި އޮތް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހައްގު ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގާބިލް ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށެވެ.

"މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއަން ޑރ. މުއީޒަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އިހުސާސްތައް އަޑުއަހައި ސަރުކާރުގެ ޕަޕެޓަކަށް ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހައްގު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގާބިލް ހާދިމެއް،" މުއިއްޒުއަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވާ ދުންޔާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.