އަލިފާން

ތިލަފުށީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ތިލަފުށީގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސައިޓާއި ޖެހިގެން އޮތް ސައިޓުގައި އޮތް ބޯޓެއްގައި ރޯވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އަށް މިހާދިސާ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ހާއިރު އެވެ. މިހާރު ވަނީ އެ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފަ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ބޯޓުގައި ވެލްޑިން ކުރަމުން ދަނިކޮށް އަލިފާން ރޯވުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.