ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ކޮވިޑް-19

ފެލިވަރު މޮނީޓަރިންއަށް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ޅ. ފެލިވަރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފެލިވަރު މަސް ފެކްޓަރީން 104 މުވައްޒަފުންގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ސާމްޕަލް ތަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބަލާ ޅ. ފެލިވަރު މޮނީޓަރިންނަށް ލާފައިވާއިރު އެ އަތޮޅު ނައިފަރުން ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ މޮނީޓަރިންނަށް ވަނީ ލާފަ އެވެ.