އެކްސިޑެންޓް

އެކްސިޑެންްޓުވުމުން ފިލައިފި

Apr 25, 2021

ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމްއެމްއޭ ކައިިރި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެފައިވާ ކަމަށާ އެކްސިޑެންޓްވި އެއް ސައިކަލްގައި އިން މީހާ މަޑުނުކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނެއް ސައިކަލްގައި ތިބި ދެ މީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އެ މީހުންނަށް އައިޖީއެމްޗްްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓްގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.