ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ

ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭ ނީލޯފަރު ހިނގުމުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަނިޔާ ލިބިވަޑައިގަތުމުގެ އިތުރުން ބަޔަކަށް ލިބުނު އަނިޔާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

މުލިއާގޭގައި ރޭ ބޭއްވެވި ކުއްލި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ނެޝަނަލް ސެކިއުޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން، ރޭ ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި ގޮވުމުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ތަހުގީގީ ޓީމުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ. އަދި މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަ ރުކުރުމަށް ސަލާމަތީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިތުރަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާ އާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް މިހާރު ދަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅާއި ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ވާހަކަތައް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް ކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.