ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އިންޓެލިޖެންސްގެ އޮޑިޓެއް ހަދަނީ

އެމްއެންޑީއެފް އަދި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ އޮޑިޓެއް ހަދަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަންގަވައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް މިއަދު ވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްވި ކުރު އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލާ އެކަމާ ގުޅިގެން ރޭ މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެވަރު ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގާދިޔައިރު އިންޓެލިޖެންސަށް ނޭނގުނީ ކީއްވެގެންތޯ ބައްލަވަން އެމަނިކުފާނު ވެސް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި ގުޅިގެން ދިރާސާއެއް ހެއްދެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޓެލިޖެންސް ވަރުގަދަކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ގަބޫލުފުޅު ވެސް އެވެ. އެ ދެ ރިޕޯޓު ބެއްލެވުމަށްފަހު އިންޓެލިޖެންސާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ މިހާރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދެއްވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ފަހަތުގައި އިތުރު މީހުން ހިމެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި އެފަރާތްތަކަށް ރައީސް ޝުކުރު ވެސް އަދާކުރެއްވި އެވެ.