ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ޓޫރިޒަމް

ނުވަ ޗާޓަރާއެކު ރާއްޖެ އަށް 28 އެއާލައިނެއް ދަތުރު ކުރޭ

ރާއްޖެއަށް މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނުވަ ޗާޓަރާއެކު 28 އެއާލައިންއަކުން ދަތުރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ޓޫރިޒަމް ބްލެޓިން" ގެ މެއި މަހުގެ އަދަދުގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް 28 އެއާލައިނެއް އަންނައިރު އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ އެއާލައިން އަންނަނީ ޔޫރަޕުންނެވެ. އަދި އަދި ހަ އެއާލައިން ސީދާ މެދުއިރުމަތިން ފްލައި ކުރާއިރު އިންޑިއާ އިން މިހާރު އަންނަނީ ހަތަރު އެއާލައިނެކެވެ. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރަނީ އެއާ އިންޑިއާ އާއި ގޯއެއާ އަދި އިންޑިގޯ އާއި އެއާވިސްޓާ އެވެ.

ޔޫރަޕުން އަންނަ އެއާލައިންތައް

  • އެއޮރޯފްލޯޓް
  • އެއާފްރާންސް
  • އޮސްޓްރޭލިއަން އެއާލައިންސް
  • އަޒޫރު އެއާ ރަޝިއާ
  • ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް
  • ކޮންޑޯ
  • ސުވިސް އެއާ
  • ލުފްތަންސާ
  • ޓާކިޝް އެއާލައިން

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ޗާޓަރު ދަތުރުތަކުގެ ގޮތުގައި ހަތް އެއާލައިނަކުން ދަނީ ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ. މިހާރު ރާއްޖެއަށް ޗާޓަރު ދަތުރު ކުރަމުން ގެންދަނީ އެއާ އަސްތާނިއާ އާއި އަޒޫރުއެއާ ޔޫކްރެއިން އަދި ސްކަޓް އެއާލައިންގެ އިތުރުން ޔޫކްރެ އިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިން އާއި ލޮޓް ޕޮލިޝް އެއާލައިން އެވެ.

ޓޫރިޒަމް ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 454،383 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ. މިހާރު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމަކީ ރަޝިއާ އެވެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 105،924 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ. އެ ގައުމުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 23.3 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރެ އެވެ. އަދި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް އައިސްފައިވަނީ 89،424 ޓޫރިސްޓުންނެވެ.