މާރާމާރީ ހިންގުން

މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމުކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމުކޮށްލައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގަލޮޅު އަވަށުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެއީ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ މާރާމާރީއެއް ކަމަށާ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި މީހާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި މީހާއަށް ހަމަލާދިނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ކަމަށް އަޑުފެތުރުނު ނަމަވެސް މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އާންމުވެފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ބޮލުން ގިނަ އަދަދަކަށް ލޭ އައިސްފައިވެއެވެ.