އެމްޑީޕީ

އަލީ ޝިޔާމް ފޮލިހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

Dec 2, 2015

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ޝިޔާމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ. އޭނާ ހާޒިރު ކުރަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:30 އަށވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަރުވެ މިހާރު ބަލަހައްޓަވާ އަލީ ޝިޔާމް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން މައްސަލައެއް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.