މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މާލެގެ ސްކޫލެއްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު އަވަސް އަށް ވިދާޅުވީ މާލޭ ސްކޫލެއްގައި ކުއްޖަކަށް ބުލީކޮށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް މިއަދު ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނުން ފިޔަވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރައަށްވި ކުއްޖާއަށް މި ވަގުތު މާލޭގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ސްކޫލް ތަކުގައި ކުދިންނަށް ބުލީ ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިފަހުން ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައަށް އަދި އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.