މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ހުޅުމާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް؛ ދެ މީހަކަށް އަނިޔާ

ހުޅުމާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެެއް ހިންގާ ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއް މާރާމާރީ ހިނގީ ފޭސް އެކެއްގައެވެ. މާރާމާރީގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ 9:17 ގައި ކަމަަށެވެ.

ދެވަނަ މާރާމާރީ ހިނގީ ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއް ބްރިޖް ކައިރީގައެވެ. މި މާރާމާރީ ހިނގީ 9:31 ގައެވެ.

ދެ މާރާމާރީގައި ދެ މީހަކަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. ދެ މީހުންނަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.