މާރާމާރީ ހިންގުން

ހުޅުމާލޭގައި ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

Feb 21, 2019
3

ހުޅުމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނީ ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި އެ މީހާގެ އަތާއި މެއާއި ބޮލަށްއް ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 7:00 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު ދިން މި ހަމަަލާގައި ޒަހަމްވެފައި ވަނީ 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާއަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ މާރާމާރީއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެ މީހާއަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫނެވެ.