މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގެ ހަގީގީ މަންޒަރު

އެކަކު މަރުވެ ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ހަ މީހަކަށް އަނިޔާވި އެވެ. އެކަކަށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި ނިޔާވީ އުމުރުން 23 އަހަރު މަރިޔަމް އަމާނީ ރަޝީދު އެވެ.

އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ ހަތަރު އަންހެނަކަށާއި ދެ ފިރިހެންނަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ މައުލޫމާތުތައް ފެތުރިގެން އައީ އެކްސިޑެންޓްވީ ކާރަކާއި ބަހެއް ޖެހިގެން ކަމެވެ. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި އައި ކާރެއް އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެންވީ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓްގެ ހަގީގީ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ މިހާރު ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ކާރެއް ޖެހެނީ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީވެސް އެކްސިޑެންޓްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ރަތް ކާރުގެ ސްޕީޑް ގެއްލިގެން ގޮހެވެ. ހުދު ކާރެއް ގައި ޖެހި ދެންވެސް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އެނބުރެމުން ގޮސް ދުއްވާފައި އައި އެމްޓީސީސީ ބަހުގައި ޖެހެނީ އެވެ. އޭރު ބަސް ފަހަތުގައިވެސް އިތުރު ކާރެއް އޮވެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވީ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ

ކާރު ބަހުގައި ޖެހެނީ ވަރަށް ދުރުން ފެށިގެން އެނބުރެމުން އައިހެވެ. ކާރުގައި ތިބި މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް އޭރުވެސް ވެފައިވާނެ ކަމަށެ ބެލެވެއެވެ. އަދި ބަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޖެހުމުން އިތުރު އަނިޔާތައް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވުމާއެކު ވަގުތުން ބަސްވެސް ހުއްޓެއެވެ. ކަސްރަތަށް މަގުމަތީ ދުވަމުން ދިޔަ ދެ މީހަކު ސަލާމަތްވީވެސް ކިރިޔާ އެވެ.

އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އެކެއްގެ ހޭ އަދިވެސް ނާރައެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.