ރާއްޖެ ކުޅިވަރު

އޭޝިޔާ – އެފްރިކާގެ އެގްރީމަންޓަކީ މަކަރެއް. ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް ޕްރިންސް އަލީ އެދިއްޖެ

އޭޝިޔާ އާއި އެފްރިކާ އިން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންކަމުގައި އެހީވުމަށް ހެދި އެގްރީމަންޓަކީ ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއް ކަމަށާއި މިކަން ތަހުހީގުކޮށްދިނުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އުރުދުންގެ ޕްރިންސް އަލީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ފީފާގެ ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަދި އުރުދުންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް އަލީ ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހު އޭޝިޔާ އާއި އެފްރިކާއިން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ ފީފާގެ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި އެގްރީމަންޓްގައި އޭޝިޔާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އޭއެފްސީގެ ރައީސް އަދި ފީފާ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް ޝައިހް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހީމް އަލް ހަލީފާ އެވެ. އެފްރިކާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެފްރިކާގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ފީފާގެ ވަގުތީ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އީސާ ހަޔާތޫ އެވެ.

ހަތަރު ސޮފުހާގެ އެގްރީމަންޓްގައި ވަނީ އޭޝިޔާ އާއި އެފްރިކާއިން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށާއި ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު ކުރާނެ ކަންތައްތަކެވެ.

ހަތަރު އަހަރުގެ ޓާމަކަށް ހޮވާ ފީފާގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެވެނީ 209 ގައުމަކަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން އޭޝިޔާ އާއި އެފްރިކާގެ ގައުމުތައް އެއްކޮށްލުމުން އެ އަދަދު 100 އަށް އަރަ އެވެ.

މިހެންވެ ޕްރިންސް އަލީ ވިދާޅުވީ މިއީ ސަލްމާނަށް ވޯޓުދިނުމަށް ކުރެވުނު އެގްރީމަންޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފީފާގެ އިންތިހާބުގައި ފީފާގެ އިންތިހާބު މިހާ ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒުގަދަ ދެ ފެޑަރޭޝަނަކުން މިފަދަ އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކުރުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަން ފީފާގެ އެތިކްސް ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފީފާގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފުކަމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށާއި މިނިންމުމުގެ ހަގީގަތް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.