އަބްދުﷲ އަޒްމީން
ސްޕޯޓްސް އެޑިޓަރު

އަޒްމީން ނޫސްވެރި ކަމުގެ ތެރެއަށް އައީ 2002 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މީގެ ކުރިން އަޒްމީން ވަނީ ހަވީރު ނޫހުގަ އާއި ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އާއި ވީނިއުސްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.