ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

މުއިއްޒަށް ހަމަލާ ދޭން މަސައްކަތްކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު އއ. މަތިވެރިއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބަޔަކު އޭނާއަށް ހަމަލާދޭން މަަސައްކަތްކޮށްފި އެވެ.

މުއިއްޒުއަށް ހަމަލާ ދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ގެނދުނު 10:00 ހާއިރު އެވެ.

މުއިއްޒުއަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު މީހާއަށް މުއިއްޒުގެ ސެކިއުރިޓީން އަދި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުނު މީހުންނަށް ފުލުހުން ވަނީ ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ މަތިވެރީގައި ދެ މީހެއްގެ މެދުގައި ބޭއަދަބީ އަތުގެ އިޝާރާތްތަކެއްކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާ ގުޅިގެން އެތަނުން އެކަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން، މި ހަމަނުޖެހުމުގައި ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒު އަށް ހަމަލާދޭން އުޅެފަ ވާކަމަށް ނުބެލެވޭ،" މީޑިއާތަކަށް ފުލުހުން ފޮނުވި މެސެޖުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި އުޅުއްވަނިކޮށް އުމަރު ނަސީރަށްވެސް މީހަކު ވަނީ މީގެ ކުރިން ހަމަލާދީފަ އެވެ.