ޖިންސީ ގޯނާ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައަކާ ކުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދާ ބަނގްލަދޭޝް މީހާގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ހޯދަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޝަފިކް 34، އެވެ.

ފުކުހުން ބުނީ ޝަފިކްގެ ފޮޓޯ އާންމުކުރީ، އޭނާ އުޅޭތަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަކަށް އޭނާ ހޯދައި ނުފެނިފައިވާތީ ކަމަށެވެ.