ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ދެ މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް

ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ބުނެފި އެވެ.

މިހާދިސާ ރޭ 8:00 ޖަހަން އުޅެނިކޮށް ހިނގީ ވިލިމާލޭ ވޯޓާސްޕޯޓް އާ ދިމާލުން ކަނޑުމަތީގައެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓްގައި ޖުމްލަ 13 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން އެމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފުރަތަމަ ގެންދިޔައީ ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ފަރުވާ ބޭނުންވާ ހަ މީހަކު ފަހުން ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ރޭ ގެންދިޔަ ހަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމުން އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ އައިސީޔޫގައެވެ. އަދި އެކަކަށް ވޯޑުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު އެހެން މީހުން ފަރުވާއަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިލަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެފްކޮންސް ކުންފުނީގެ 10 މީހަކު ހިމެނެ އެވެ. އަނިޔާވި އަނެއް ތިން މީހުންނަކީ އަނަންތަރާ ރިސޯޓުގެ ލޯންޗެއްްގައި ތިބި ބައެކެވެ.

އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން އެއް ލޯންޗެއްގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު ދެވަނަ ލޯންޗަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެ އެވެ.