މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުނު ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން ހައްޔަރުކޮށްފި

Jun 1, 2024
1

މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުނު ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އދ. ދަނގެތި ކައިރިއަށް ފާނަ މަސްވެރިކަމަށް ފޭބި ބިދޭސީ ފިރިހެނެއްގެ ގައިގައި ލޯންޗަކުން ޖެހިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:55 ހާއިރު އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލޯންޗު ދުއްވި ކެޕްޓަން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ލޯންޗުން ޖެހުނު މީހާ އދ. ދަނގެތީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.