މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ ގައިގައި ޖެހުނު ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން 15 ދުވަސް ދީފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިއްޔެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އދ. ދަނގެތި ކައިރިއަށް ފާނަ މަސްވެރި ކަމަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނެއްގެ ގައިގައި ލޯންޗަކުން ޖެހިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު 7:55 ހާއިރު އެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ލޯންޗުން ޖެހުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ އެ މީހާ އޮތީ ދެބުރިވެފަ އެވެ.