chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

އިންވެސްޓް ފޯރަމް ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަން އިފުތިތާހުކޮށްފި

 • ޓޫރިޒަމަށް އިތުރު ދޮރުތަކެއް ހުޅުވޭނެ
 • ވިޔަފާރިއަށް ފަހިކުރުމުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެ
 • ފޯރަމް އޮންނާނީ ދުބާއީގައި
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް 2017 ލޯންޗް ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ- ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް

މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ނުވަތަ އެމްއައިއެފް 2017، މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 18 ވަނަ ދުވަހު ދުބާއީގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ފޯރަމް ރަސްމީކޮށް ރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

ނޭޝަނަލް އާޓްގެލަރީގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަތަރު ވަނަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވަނީ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ތަކަކީ ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓަރުން ގެނައުމަށް ހުޅުވިގެންދާ ދޮރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ފޯރަމްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އިތުރު ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ޔަގީންކަން އޮންނަ ގައުމަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ކުރިން ބާއްވަން ނިންމާފައި އޮތީ ގަތަރުގަ އެވެ. ފޯރަމް ދުބާއީއަށް ބަދަލު ކުރީ ރާއްޖެއާއި ގަތަރާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައުމާ ގުޅިގެނެވެ.

މި އަހަރުގެ ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދެ ގައުމުގެ ވަޒީރުން ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ބާއްވާ ސެޝަނަކާއި ދިވެހި ކުންފުނިތަކާއި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ވިޔަފާރިތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ގާލާ ޑިނާ އެވެ.

އެމްއައިއެފް 2017 ލޯންޗް ކުރަން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

އެމްއައިއެފް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިން އާއި އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ވެސް ފޯރަމް ބޭއްވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޑިލޭ

  ފޯރަމު ބާއްވައިގެން ކޮންކަމެއްވަނީ؟ މިލިޔަން ޑޮލަރުން ލޯނު ނަގައިގެން މުޅި ޤައުމުދަރުވައިގެން މާލޭ ގަ ދެތިންކަމެއް ކުރެވުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯރަމުގަ އިްނވެސްޓަރުން ހޯދަންބުނި ކަންކަމުގަވެސް.. ދެން 4 އަހަރުވަންދެއް ޕްލޭނާ ފީސިބިލިޓީއާ މާސްޓަރ ޕުލޭނާ 3ޑީ ވީޑިއޯ ހެދުމުގަ ތިޔަ ހިފަހައްތަނީ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދަން..

  3
  CLOSE
 • ރައްޔިތުން

  ބަލަ ސައިއްޓޭ ތިޔަ ކީއްކުރާ ފޯރަމެއްތަ؟ ސިންގަޕޫރުގަ ނބޮޑު ހަރަދުކޮށްގެން ބޭއްވި ފޯރަމްގަ ދެއްކި ވީޑިއޯ ތަކާ ބޮޑެތި ހެވަންތައް ވެސް އެތިބީ މާސްތަރ ޕްލޭނުތަކާ ޖެހި ރަމަތަވެ ހަފުސްވެފަ.. އިންވެސްޓްކުރާނެ މީހަކު ނުލިބޭ (މި ބުނީ ތިޔަބޭފުޏން ޑިމާންޑްކުރާ ކަޓުދީގެން).. ދެން މޮލެތި ފޯރަމުތަކޭ ކިޔާ ހޮލިޑޭ ހަދާލަން ދައުލަތުގެ ލާރިކޮޅު އިސްރާފުނުކޮށް ހިމޭނުން ތިބުން ބުއްދިވެރި އިނގޭ

  3
  CLOSE
 • ޔޔ

  2018 އެއީ ރިޔާސީ އިމްތިހާނުގެ އަހަރު. ޕޮލިޓޭޝަނުން އުޑުން ތަރިބާލަދީ ހުވަފެން ތައުބީރު ކުރާއަހަރު، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރާ ފެނަކަކުންފުނީގެ ފޫވަނީ ގޮސްފައި، ފެނަކައެއީ ސިޔާސީ ވަފާތެރިކެހިވެރި ޗޯރުން ބައިތުލްމާލު ލޫޓުވަން ގެންގުޅޭ ތިޖޫރީއެއް!

  3
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު