chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފި

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ- ފޮޓޯ: މުއައްޒަފު

ރާއްޖޭގެ ބޭނުން ކުރެވޭ ރިޒާވް ނުވަތަ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު އާއްމު ކުރި މި މަހުގެ އިގްތިސާދީ ރިވިއުގައިވާ ގޮތުން ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް ދަށްވުމުގެ ސަބަބަކީ އެ އޮތޯރިޓީ އަށް ޑޮލަރުން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނި ގޮތުގައި މިދިޔަ މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވްގައި ހުރީ 494.4 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެއީ މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު ފަސް ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނި ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާ އަޅައިބަލާނަމަ 80.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ފަހުގެ ޚަބަރު