ގާނޫނީ ވަކީލުން

ވަކީލް ސިރާޖް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ވަކީލް މޫސާ ސިރާޖް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ސިރާޖް ބައްދުން ދޫކޮށްލީ، ސިރާޖް އިތުރަށް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ކޯޓަށް އެންގުމުންނެވެ. ސިރާޖް ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ ހަ ދުވަހަށެވެ.

ސިރާޖު ހައްޔަރުކުރަން ނެރުނު އަމުރުގައިވާ ގޮތުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖިނާއީ ކުށެއްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތަށް އަދީބާ ހަވާލާދީ ވާހަކަތަކެއް ފަތުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ.

އަމުރުގައިވާ ގޮތުން އަދީބާ ހަވާލާދީ ސިރާޖު ޝާއިއުކޮށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަތަކެވެ. އަދި ހަޑި ހުތުރު ބަހުން ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ސިރާޖުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

ސިރާޖަކީ އަދީބުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމްގެ ވެސް ވަކީލްކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ވަކީލެކެވެ.