ހަބަރު

މޫދަށް އެރި އުޅުނު ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށެއް ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރަށް އުފަން އަހުމަދު ޝިފާން ކިޔާ ކުއްޖެކެވެ.

އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު އޮތީ ހއ. ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތަފްސީލް އަދި ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ.