އެކްސިޑެންޓް

މިނިސްޓަރު އާތިފާގެ ކާރުކޮޅު އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާމިނަތު އާތިފާގެ ކާރުކޮޅު މިއަދު އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 9:44 އެހާކަން ހާއިރު މި އެކްސިޑެންޓް ހިގައިފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުން، ގަވައިދާ ހިލާފަށް ސައިކަލެއް ކާރު ލޭނަށް އަރަން އުޅެނިކޮށެވެ. އެ ސައިކަލް ވަނީ މިނިސްޓަރު އާތިފާ ވެސް އިންނެވި އެ ކާރުކޮޅުގައި ޖެހިފަ އެވެ.

ރިންގު ރޯޑު، ކާނިވާ ކައިރީ ސަރަހައްދުން ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި މިނިސްޓަރު އާތިފާ އާއި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ވެފައި ނުވެ އެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ކާރަށް ގެއްލުންވި އެވެ. ސައިކަލް ދުއްވަން އިނީ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ލައިސަންސެއް އޮތް އަންހެނެކެވެ.