ކުށްކުރުން

ފާމަސީއެއް ފަޅާލައި، ފައިސާ އާއި ބޭސްތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ގއ. މާމެންދޫ ހުންނަ އެސްޓީއޯ ޕާމަސީގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްގެން ވަދެ އެތަނުން ލެޕްޓޮޕްކާއި، ފައިސާތަކެއްގެ އިތުރުން ބޭސްތަކެއް ނަގައިފި އެވެ.

މި ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި އިއްޔެ ހެދުނު 9:15 އެހާކަންހާއިރު އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:10 އެހާކަންހާއިރު ރަށު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލެޕްޓޮޕް ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރޭ ދަންވަރު ވެސް ވަނީ ޕްރައިވެޓް އޮފީހެއްގެ ދޮރާއި ބިއްލޫރި ގަނޑު ތަޅާލައިގެން ވަދެ ވައްކަން ކޮށްފަ އެެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ މީހުން ފުލުހުން ވަނީ މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރީ އެވަގުތު މާލޭ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދިޔަ ވިލީ ދެ ފުލުހުންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ދެމީހުން ވައްކަން ކޮށްގެން ފިލަން އުޅެނިކޮށް ނުކުމެވުނީ ފުލުހުންގެ ކުރިމައްޗަށެވެ.