މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

މާމެންދޫ ފާމަސީން ލެޕްޓޮޕް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯ ޕާމަސީގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްގެން ވަދެ އެތަނުން ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، ފާމަސީން ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ، 26 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ލެޕްޓޮޕެއްގެ އިތުރުން ފާމަސީން ވަނީ ރުފިޔާތަކަކާއި ބޭސްތަކެއް ވެސް ވަގަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މި ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި އިއްޔެ ހެނދުނެވެ. ލެޕްޓޮޕް ފުލުހުން ހޯދާފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު އެރަށު ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެވެ.

ރޭ ދަންވަރު މާލޭގައި ހުންނަ ޕްރައިވެޓް އޮފީހަކުން ވައްކަން ކުރި ދެ މީހަކު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.