ހަބަރު

ޔާމީންގެ މަރު: ރިޕޯޓްތައް ހެދި ފުލުހަށް މައުމޫންގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދަށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއްދީ މަރާލި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ވީޑިއޯ އެނާލިސިސް ރިޕޯޓްތަކެއް ހެދި ފުލުހަކާ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަކީލުން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް މިއަދު ކުރިމަތި ކުރުވައިފި އެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ތަހުގީގަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއް ކަމަށްވާ އާދަމް މުހައްމަދު ވަނީ ހަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފަ އެވެ. އެއީ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހަ މީހުންގެ ފަސް މީހެއްގެ ސިފަތައް ފުލުހުން ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ މީހުންނާ ދިމާވާ ކަމަށް ބުނެ ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓްތަކަކާއި ސައިކަލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

މީގެތެރެއިން މިއަދު ހެކި ބަސް ނަގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ތިން ރިޕޯޓަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒުވީ މ. ތާއިފް، އިސްމާއީލް ރަޝީދުގެ ތިން ސިފައެއް ދިމާވާ ކަމަށް ބުނެ ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓަށެވެ. އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ސުވާލުތައް ކުރެއްވީ އޭނާގެ ދިފާއީ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދެވެ.

ދައުލަތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެމުން އާދަމް މުހައްމަދު ބުނީ ފުލުހުން ނަގާފައިވާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކުން ފެންނަ މީހަކާއި އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ތިން ސިފައެއް އެއްގޮތްވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ހަށިގަނޑު ބައްޓަމާއި ރޫފަ އަދި ތުނބުޅި ކަމަށެވެ. މައްސަލާގެ އައިއޯ އޭނާއާ ހަވާލުކުރީ ވަކި މަންޒަރުތަކެއް ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އެ މަންޒަރުތަކުން ފެންނަ މީހާ އާއި އިސްމާއިލް ރަޝީދާ ކިހާ އެއްގޮތް ކަމެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކަށް ބޭނުން ކުރާ ސޮފްޓްވެއާއެއްގެ އެހީގަ އެވެ.

މައުމޫން ހަމީދު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވީ ރިޕޯޓްގައި އޮތް ކުށެކެވެ. އެ ރިޕޯޓްގައި އޮތް ގޮތުން އަޅާ ކިޔާފައިވަނީ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ އާއި ދައުވާ ލިބޭ އިތުރު މީހެއް ކަމަށްވާ މ. އިރާސްމިކުގެ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއީލްއާ އެވެ. އެގޮތަށް ޒަހީންގެ ނަން އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައި ލިޔެވިފައިވަނީ އޮޅިގެން ކަމަށް އާދަމް ބުންޏެވެ. އަދި އެކަމަށް ބާރު ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލް އަހުމަދު ނައުޝާދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެވެ. ނައުޝާދު ވިދާޅުވީ އެއީ ލިޔުމުގެ ކުށެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށާއި ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއިން ވެސް އެ ރިޕޯޓަކީ އިސްމާއިލް ރަޝީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަން ސާފުވާ ކަމަށެވެ.

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގައި މައްސަލަތަކެއް

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާ މައުމޫން ހަމީދު ދެން ސުވާލުތައް އަމާޒު ކުރެއްވީ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އާދަމް މުހައްމަދުއާ އެ ރިޕޯޓް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައިވާ ތާރިހަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއިން ފެންނަން އޮތުގައި އިސްމާއިލް ރަޝީދާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ އެވިޑެންސްއާ އޭނާ ހަވާލުވެފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުމޫން ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އާދަމް ބުނީ އެއީ އެހެން ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ އެވިޑެންސްގެ ތަހުލީލަކަށް ހަވާލުވެފައި ކުރިން ވަނީ ކަމަށެވެ.

މައުމޫން ހަމީދު ދެން ވަނީ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގައި ބާކީ ހުރި ފަރާތްތައް ކިޔައިދީފަ އެވެ. ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގައި އެންމެ ފަހަށް އޮތް އޮފިސަރުގެ ނަން ސާފެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެވިޑެންސް ކޮންޓްރޯލާ ކަމަށް އާދަމް ބުނެ އެވެ. އާދަމް ބުނާ ގޮތުން އެ އެވިޑެންސް އޭނާއާ ހަވާލުކުރީ އެވިޑެންސް ކޮންޓްރޯލާ އެވެ. އެކަމަކު، އެކަން ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގައި ފެންނަ ނެތުމުން އޭގެއިން ބައެއް މަދުވަނީތޯ މައުމޫން އެއްސެވި އެވެ.

އާދަމް ބުނީ ފަހަރުގައި އެއް ބައި މަދުވަނީ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ހަމަ އެ ސުވާލު ތަކުރާރު ކުރުމުން އާދަމް ބުނީ އޭނާ ހަވާލުކުރި ކަމަށް ބުނާ ގޮޅި ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގައި ފެންނަން ނެތް ކަމަށެވެ.

ޓެކްނިކަލް ސުވާލުތަކަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ނެތް

އެ ސުވާލުތަކަށްފަހު މައުމޫން ހަމީދު ވަޑައިގެންނެވީ ސޮފްޓްވެއާ އާ ގުޅޭ ސުވާލުތަކަށެވެ. އެ ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުން ކުރާ ގޮތާއި އުސޫލުތައް އޮޅުންފިލުއްވި އެވެ. އާދަމް ބުނި ގޮތުގައި ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުން ކުރަނީ ވީޑިއޯގެ ފުޓޭޖްތައް އެންހޭސްކުރުމަށާއި ކޮމްޕެއާ ކުރުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ސޮފްޓްވެއާއިން ރިޕޯޓެއް ޖެނަރޭޓްކޮށް ނަތީޖާތައް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

މައުމޫން ދެން ސުވާލު ކުރެއްވީ އާދަމްގެ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާއާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ ވީޑިއޯ ސައިންސްގެ ޓްރެއިނިންއެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ ޓްރެއިނިންއަކީ ފުލުހުން އިން ހައުސް ޓްރެއިނިންނެކެވެ. ތަމްރީނު ދީފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޓްރެއިނީއެކެވެ. އެއީ ވަކި މުއައްސަސާއަކުން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ޓްރެއިނިންނެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެއާ ވިއްދާ މައުމޫން ވަނީ އެ ދާއިރާގެ ގިނަ ޓެކްނިކަލް ސުވާލުތަކެއް އާދަމްއާ އަމާޒު ކުރައްވާފަ އެވެ. ޓްރެެއިނިންގައި ކިޔެވި ދާއިރާތަކާއި ކަންކަން އޭނާ އޮޅުންފިއްލެވުމަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ގިނަ ޓާމްސްތަކެއް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެކަންކަން ކިޔެވި ކަމެއް ނޫން ކަމެއް ބުނެދޭކަށް އާދަމަކަށް ނޭނގުނެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން އެ ޓާމްސްތައް ބޭނުން ކުރުމުން ޖަވާބު ދޭން އުނދަގޫ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އެކި ގޮތްގޮތަށް މައުމޫން ހަމީދު ކުރެއްވުމުން ވެސް އާދަމް ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވަ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އާދަމް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދިޔައީ ރިޕޯޓްގައި އޭނާ ހިމެނި ކަންކަމާއި އޭނާއާ ހަވާލުވި ކަންކަމެވެ. އާދަމް ބުނީ އޭނާއާ ހަވާލުކުރެވުނީ ހަމައެކަނި އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ އަޅާ ކިޔުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނީ އެއްގޮތް ތިން ސިފައެއް ހިމެނޭކަން ކަމަށެވެ. އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ނުފެންނަ ނަމަ އެކަމެއް ހިމެނީސް ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިން ފުލުސް އޮފީހުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ މައުމޫން ހަމީދު ދެން ސުވާލުތައް ކުރެއްވީ ސޮފްޓްވެއާ އުފެއްދި ކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ބުކްލެޓްގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފީޗާތަކާ ގުޅޭ ސުވާލު އަމާޒު ކުރެއްވި އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ބާރު އެޅުއްވީ އަމިއްލައަށް ޖެނެރޭޓް ކުރާ ރިޕޯޓަށެވެ. އެ ބުކްލެޓްގައިވާ ގޮތުން އެ ރިޕޯޓަކީ ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ފެންވަރުގެ ރިޕޯޓަކަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވީއިރު އެ ރިޕޯޓަށްވީ ކިހިނެއްތޯ މައުމޫން އެއްސެވި އެވެ.

އާދަމް ބުނީ އެ ރިޕޯޓް ރައްކާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލީ އެ ރިޕޯޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ރިޕޯޓް ޕީޖީ އޮފީހަށް ނޫނީ އައިއޯއާ ހަވާލުކުރިންތޯ މައުމޫން އެއްސެވުމުން އާދަމް ބުނީ ހިއްސާކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އައިއޯ އެދިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާއާ ހަވާލުކުރީ ސޮފްޓެވެއާގެ އެހީގައި އަމިއްލަ އެނާލިސިސް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން މައުމޫން ހަމީދު ވަނީ އެ ރިޕޯޓް ވަންހަނާކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެއީ ކޯޓުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފަދަ ރިޕޯޓަކަށްވާއިރު އަދި އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ސީދާ އެ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން ކަމަށް މައުމޫން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުން އާދަމް ބުނީ ސޮފްޓްވެއާއިން ޖެނަރޭޓް ކުރާ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާނެ ތަކެތި ނިންމުމަކީ އޭނާގެ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ދެން ވެސް މައުމޫން ހަމީދުގެ ސުވާލުތައް އަމާޒު ކުރެއްވީ ސޮފްޓްވެއާ އާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ސޮފްޓްވެއާއިން ކުރެވޭނެ ބައެއް އިތުރު ކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަމާޒު ކުރެއްވި ބައެއް ސުވާލުތަކަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލް އިއުތިރާޒު ވެސް ކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތުން އެ އިއުތިރާޒުތައް ބަލައިނުގަތުމުން މައުމޫން ހަމީދު ކުރިއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ބުކްލެޓްގައިވާ ގޮތުން އެ ސޮފްޓްވެއާއަކީ އިސްކޮށް ބެލުމާއި އެހެން ވެސް މެޝަމެންޓްތައް ނެގުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ސޮފްޓްވެއާއެކެވެ. އެހެންވެ މި މައްސަލާގައި އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ އަޅާކީއިރު އެ ފީޗާގެ ބޭނުން ކުރިންތޯ މައުމޫން އެއްސެވި އެވެ.

ސުވާލު ތަކުރާރުކޮށް އެއްސެވުމުން އާދަމް ބުނީ މި ރިޕޯޓަށް އޭގެ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ބައްޓަން އެއްގޮތްވުމުން އިސްކޮށް ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކުނީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މައުމޫން ހަމީދު ދެން އެއްސެވީ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަން އެއްގޮތްވީމަ، ދެން އިތުރަށް ޔަގީން ކުރުމަށް އިސްކޮޅު ބެލެން ވެސް އޮތްވައި އެއީ ހަމަ މުހިންމު ކަމަށް ނުވީތޯ އެވެ. އާދަމްގެ ޖަވާބަކަށްވީ ތިން ސިފައެއް އެއްގޮތްވީމަ އިސްކޮޅު އަޅާ ނުކީ ކަމަށެވެ.

ދެން ސުވާލު އައީ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމާއި ތުނބުޅިއާ ގުޅޭ ގޮތުންނެެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަސް ލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭއިރު އެއް ބައްޓަމެއްގެ ނުވަތަ އެއް ވަރެއްގެ ތުނބުޅީގެ ކިތައް މީހުން އުޅޭނެތޯ އެއްސެވި އެވެ. އަދި ފަސް ލައްކަ މީހުންގެ ބައްޓަންތައް ތަފާތުވާނެ ކަމުގެ އޮތީ ކޮން ދިރާސާއެއްތޯ އެއްސެވި އެވެ. އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަންތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެއްސެވި އެވެ. އޭގެ ސައިންޓިފިކް އަސާސްއަކީ ކޮބައިތޯ އެއްސެވި އެވެ. އާދަމް އެ ސުވާލުތަކަށް ވެސް ދިނީ ކުރިން ވެސް ދީފައިވާ ޖަވާބެކެވެ. އެއީ އޭނާއާ ހަވާލުކުރީ އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި އެއްގިތް ސިފަތަކެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކަމަށާއި އޭނާ ކުރިން އެކަން ކަމަށެވެ.

ޖޫން ހަ ވަނަ ދުވަހު، އޭނާ ރިޕޯޓް ހަދަން ހަވާލުކުރިއިރު، ދައުވާ ލިބޭ އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ފޮޓޯ، އައިއޯ އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހާ ދިގު މުއްދަތެއް އެ ދެމެދު ނެތީ ކީއްވެގެންތޯ މައުމޫން އެއްސެވި އެވެ. އާދަމް ބުނީ އެ ދެމެދު އޭނާ ވީޑިއޯތައް އެންހޭސް ކުރީ ކަމަށާއި 23 ވަނަ ދުވަހަކީ އައިއޯ ފޮޓޯތައް ދިން ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހަށް މަޑުޖެހުނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. ފޮޓޯތައް ލިބުމާއެކު ކޮންޕެއާ ކުރަން ފެށީ ކަމަށެވެ.

އެ މުއްދަތު ނެގީ އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ތުނބުޅި ވަކި ވަރަކަށް ދިގުވަންދެންތޯ ނޫނީ އޭނާގެ ތުނބުޅި ކުރު ނުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އާދަމް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އިރުޝާދު ދިންތޯ މައުމޫން އެއްސެވި އެވެ. އެ ސުވާލާއެކު ދައުލަތުގެ ވަކީލް ނައުޝާދު ވަނީ ހެކިވެރިޔާއަށް ތުހުމަތުތައް ކުރަނީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަކަށް އިއުތިރާޒު ކުރައްވާފަ އެވެ. ތުހުމަތު ނުކޮށް ސުވާލު ކުރުމަށް ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު އެންގެވި އެވެ. އެ ސުވާލު މައުމޫން ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ. އެއާއެކު އާދަމް ބުނީ އެފަދަ އިރުޝާދެއް އޭނާ ނުދޭ ކަމަށާއި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން މައުމޫން ހަމީދު ވަނީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރާ މީހާ ފެންނަ ބައެއް ފްޓޭޖްތަކުގެ ސްކްރީންޝޮޓްތަކެއް ޕްރިންޓްކޮށްގެން ގެނެސް ސުވާލުތަކެއް ކުރައްވާފަ އެވެ. ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް އޭގައި ހިމެނޭއިރު މައުމޫން ހަމީދު ސުވާލު ކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެ މަންޒަރުތައް ބަލައި އެނަލައިޒްކޮށްފައިވާނެތޯ އެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ޖަވާބަކަށް އާދަމް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. އޭނާ ބުނީ އައިއޯ އެދުނު ރިކުއެސްޓް ފޯމްގައި އެދުނު މަންޒަރުތަކާއި ވަގުތު އެނގެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެ ފޯމް އަތުގައި ނެތުމުން ސީދާ ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ދެ ރިޕޯޓަކާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް

އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ރިޕޯޓްގެ އިތުރުން ދެން މިއަދު ސުވާލު ކުރެވުނީ މ. އަންނާރުމާގޭ އިސްމާއީލް ހައިޝަމް ރަޝީދުއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އާދަމް ހަދާފައިވާ އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ހައިޝަމް ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ އާއި ހައިޝަމްގެ އެއްގޮތް ފަސް ސިފައެއްވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑު ބައްޓަމާއި ރޫފަ، މަތިމަސް އަދި ނޭފަތުގެ ބައްޓަން ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވެ، ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ އަކީ ހައިޝަމް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައިވެ އެވެ.

ހައިޝަމްގެ ވަކީލް ޔާމީން ވެސް ވަނީ ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކުގައިވާ ތަންތަނަށް އަލުން ހައިޝަމް ގެންގޮސް ފޮޓޯ ނަގައި މިންތައް ނަގާފައިވޭތޯ އެއްސެވި އެވެ. އަދި ރިޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރި ސޮފްޓްވެއާގެ ވޯކް ލޮގް ކޮބައިތޯ ވެސް އެއްސެވި އެވެ. ޖަވާބުގައި އާދަމް ބުނީ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ތަންތަނަށް ގެންގޮސް މި މައްސަލާގައި އަލުން ފޮޓޯ ނަގާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯކް ލޮގް ވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ދެން ސުވާލުކުރީ މ. އިރާސްމިކުގެ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއީލްއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓަށެވެ. އާދަމް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ޒިހާން ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ އާއި ޒިހާންގެ ފޮޓޯ އަޅާ ކިޔުމުން ތިން ސިފައެއް އެއްގޮތްވެފައިވެ އެވެ.

އެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒިހާންގެ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީން ވެސް ސުވާލުތައް އަމާޒު ކުރެއްވި އެވެ. އެގޮތުން ތިން ސިފަ އެއްގޮތް ކަމަށް ބުނާއިރު ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ސީދާ ޒިހާން ކަމަށް ޔަގީންވޭތޯ ހަސީން އެއްސެވި އެވެ. ޖަވާބުގައި އާދަމް ބުނީ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނީ ޒިހާންއާ އެއްގޮތް ސިފައެއް ވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަމަށެވެ. ސިދާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ހަސީން އެދުމުން އާދަމް ބުނީ އެއްގޮތްވީ ތިން ސިފަ ކަމަށެވެ. އެއީ ސީދާ ޒިހާނަށް ވެދާނެ ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އޭނާ ނުބުނެ އެވެ. އެހާ ހިސާބުން ހަސީންގެ ސުވާލުތައް ނިންމާލެއްވީ އެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ފެށީ 1:45 ހާއިރު އެވެ. އަޑުއެހުން 5:00 އާ ހަމައަަށް ދިގުލައިގެން ދިޔުމާއެކު ވަކީލުންގެ ވެސް އެދުމާއެކު ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ނިންމެވީ އާދަމްގެ ބާކީ ހެކި ބަސް ނެގުން އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ދެން އޮތް ތިން ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާއާ ދެން ސުވާލު ކުރުމުގެ އަޑުއެހުން އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ދުވަހު އިތުރު ތިން ފުލުސް އޮފިސަރެއް ވެސް ހެކި ބަސް ނެގުމަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލް މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އާދަމްގެ ކުރިން މިއަދު އިތުރު ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކި ބަސް ނެގި އެވެ. އެއީ ފުލުސް އޮފިސަރެކެެވެ. އޭނާއަކީ މައްސަލައާ ގުޅޭ ސައިކަލެއް ޓޯޔާޑަށް ގެންދިޔުމުން އޭގެ ފޮޓޯ ނަގައި ރިޕޯޓް ހެދި އިހުސާން މުހައްމަދެވެ. ދައުލަތުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ސައިކަލަކީ ދައުވާ ލިބޭ ގދ. ގައްދޫ ސިންދުބާދުގޭ މުހައްމަދު ދިފްރާންގެ ސައިިކަލެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ރަތް ކުލައިގެ ޕީސީއެކްސް ސައިކަލެކެވެ. އެ ސައިކަލް ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އިހުސާން ބުނީ އޭނާ އެ ސައިކަލްގެ ފޮޓޯތައް ނެގި ކަމަށެވެ. އަދި ފާހަގަކުރެވުނު ހަމައެކަނި ކަމަކީ ސައިކަލްގައި ހުރި ކުދިކުދި ކޫރުންތައް އެކަނި ކަމަށެވެ. އެ ހެކިވެރިޔާ ސުވާލު ކުރުމަށް ދިފްރާންގެ ވަކީލަށް ފުރުސަތު ދިނުމުން ވިދާޅުވީ ކުރާނެ ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލާފައިވަނީ އިތުރު އަޑުއެހުންތައް އޮންނާނެ ދުވަސްތަކުގެ ތާވަލު ވެސް ހެދުމަށްފަހު އެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މަހުގެ ދެ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅި، އޮކްޓޯބަރު މަހަށް ވެސް ތާރީހުތަކެއް ކަނޑައެޅި އެވެ. މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމަން ކަނޑައެޅީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެންނާއި ހެކި ބަސް ނެގުން ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާތީ އެ ދުވަހަށް މިހާރު ޝަރީއަތް ނިންމާނުލެވޭނެ ކަމަށް ގާޒީ މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.