އެކްސިޑެންޓް

ގޭސްފުޅި ގޮވައި ފިހުނު މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު: އައިޖީއެމްއެޗް

ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓެއްގެ ގޭސް ފުޅި ގޮވައިގެން ފިހުނު މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ.

ގޭސް ފުޅި ގޮވައިގެން ފިހި އަނިޔާވެފައި ވަނީ ހަ މީހަކަށެވެ. އެމީހުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު އެެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އިސްމާއީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވީ، ފިހި، އަނިޔާވި މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ މީހުން ހައި ޑިޕެންޑެންސީ ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ކުރިއަށްވުރެ ހާލަތު މިހާރު ރަނގަޅު. ހައިޑިޕެންޑެންސީ ވޯޑަށް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ދިވެހިންނާއި ދެ ބިދޭސީއެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނީ ދެ ބިދޭސީންނާއި ދިވެއްސަކަށެވެ.